Format

Het ontstaan:
In 2011 is een aantal mensen van verschillende instellingen rond de tafel gaan zitten om eens te brainstormen over een aantal zaken die zijn opgevallen rondom en tijdens wedstrijden. Uit deze bijeenkomst werd geconstateerd dat de groep over een aantal dingen duidelijk op 1 lijn zat. Zo was iedereen het er mee eens dat er iets moest gaan veranderen in Nederland. De belangrijkste punten waren: een database, het niveau, begeleiding van de jury, balans, het Nederlands Kampioenschap en (vooral) veiligheid.

Er komt nu een data base, waarmee wordt bijgehouden welke handlers in welke klasses lopen. Dit moet er voor gaan zorgen dat niemand zich nog in de verkeerde klasse in kan schrijven.

Ook wordt er naar gestreefd om het niveau een duwtje te geven. Dit om ervoor te zorgen dat er een betere balans komt tussen Nederland en de rest van Europa. Maar ook om deelnemers te stimuleren om hogerop te komen en creatief te zijn.

Ook werd het tijdens de vergadering duidelijk dat er behoefte is aan een NK (Nederlands Kampioenschap), dus ook hier wordt hard aan gewerkt.

Het D.O.G format moet er ook voor zorgen dat de jury de ruimte krijgt om tot een betere beoordeling te komen van wat een team laat zien tijdens hun routine. Er wordt geprobeerd om zo min mogelijk beperkingen op te leggen tijdens het jureren.

Meeting:
Op 11 februari 2012 was er nog een bijeenkomst. De werkgroep is wederom rond de tafel gaan zitten en heeft een duidelijke inzage gekregen in het nieuwe format. Voor de eerste keer werd de inhoud van het format aan een groot aantal instellingen bloot gelegd. Na enige discussie is er besloten dat er nog een aantal dingen zijn die moeten worden aangepast, voordat het format echt gebruikt gaat worden. Ook is er besproken waar de juryworkshop aan zal moeten voldoen, en van welk niveau deze moet zijn.

75% van de aanwezigen was het er over eens dat de U.S.D.D.N format een goede basis was, en zeker voor de startende wedstrijdloper. Het D.O.G. Format is hier dan ook op gebaseerd. Er zijn echter ook enkele elementen vanuit het U.F.O Format in verwerkt (onder andere de Wow!Factor en het Showmanship).

Inhoud van het format:
De insteek van dit nieuwe format is om tussen alle andere formats in te komen liggen, zodat iedereen zich zal kunnen vinden in dit format.

De bedoeling is dat alles wat een team laat zien tijdens hun routine beoordeeld wordt. Met als gevolg dat er een blauwprint ontstaat van alles wat er gebeurt. Op deze manier willen de oprichters dat dit format de wedstrijdloper zal uitdagen om meer diversiteit en creativiteit te laten zien, waardoor een niveau steiging op een positieve manier gestimuleerd wordt. 

Het is aan de instellingen die een wedstrijd organiseren om een keuze te maken: willen zij een aantal dingen aanpassen aan bestaande formats? Of willen zij het gehele pakket van het D.O.G. format gebruiken?

Het D.O.G. format dekt op dit moment buiten de Toss&Fetch only ook 4 freestyle klasses:
- Hoofd klasse
- Gevorderde klasse
- Starters klasse
- Pairs freestyle

De puppyklasse en de jonge honden klasse vallen onder het format van de U.S.D.D.N.
Deelnemers krijgen in al deze freestyleklasses 2 freestyle rondes van 2 minuten en een toss&fetch ronde van 90 sec.

Jury workshop:
Oprichters van het D.O.G. format zullen ieder jaar een juryworkshop geven voor zowel bestaande juryleden, als mensen die graag willen beginnen met jureren. Dit om ervoor te zorgen dat juryleden goed zijn voorbereid voor ze echt aan de slag mogen. Tijdens deze juryworkshops wordt onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal. De workshop is tevens bedoeld om de juryleden zo veel mogelijk op één lijn te brengen.

De juryworkshop is dus niet uitsluitend bedoeld voor bestaande juryleden. De insteek is dat als je als wedstrijdloper deze workshop volgt, je een goede kijk krijgt op hoe de jury in het nieuwe format alle facetten van het frisbeeën gaat beoordelen.

Nadat iemand zonder jury ervaring de workshop heeft bijgewoond, zal er een stageplaats geregeld worden tijdens één van de wedstrijden die onder het D.O.G. format gelopen zullen worden. Wanneer een aanstormend jurylid bij elk van de drie onderdelen stage heeft gelopen, kan hij/zij zelf wedstrijden gaan beoordelen.

Ook de informatie betreffende juryervaring zal verwerkt worden in de database.

Voor meer info over de 1e juryworkshop klik hier.

Test wedstrijd:
Voordat het format voor het eerst gebruikt wordt zal er informatie komen richting de deelnemers. Zo zullen zij van te voren weten wat ze kunnen verwachten en wat er voor de deelnemers eventueel verandert.

De Flying Freak Cup 2012 is de eerste testwedstrijd. Tijdens deze wedstrijd is er een dubbele jury aanwezig. Eén jury team werkt onder het D.O.G. format, het andere team onder het U.S.D.D.N format. Mocht er eventueel iets mis gaan met het jureren volgens het D.O.G. format, dan is er altijd nog de jury van het U.S.D.D.N format.

Voor verdere vragen kan je contact opnemen via  fam.van.veen@ziggo.nl